انوار وب: موذنی در اذان صبح کلمه فیس بوک را اضافه کرد و از کارش برکنار شد موذنی در شهر البحیره مصر به دلیل استفاده از کلمه “فیس بوک” در حین خواندن اذان، از کارش برکنار شد. مردم منطقه کفر الدوار شهر البحیره، از “محمد یوسف” موذن مسجد “رحمت” به دلیل استفاده از جمله “الصلاة […]

انوار وب: موذنی در اذان صبح کلمه فیس بوک را اضافه کرد و از کارش برکنار شد

موذنی در شهر البحیره مصر به دلیل استفاده از کلمه “فیس بوک” در حین خواندن اذان، از کارش برکنار شد.

مردم منطقه کفر الدوار شهر البحیره، از “محمد یوسف” موذن مسجد “رحمت” به دلیل استفاده از جمله “الصلاة خير من الفیس بوک” به معنی، نماز بهتر از فیس بوک است، به جای “الصلاة خير من النوم” به معنی نماز بهتر از خواب است،  به وزارت امور دینی مصر شکایت کردند.

وزارت امور دینی مصر نیز به دلیل “تحریف اذان و افزودن کلمه فیس بوک در آن”، وی را از کار برکنار کرده و پرونده ای در حق وی تشکیل داد.

از سوی دیگر بر اساس خبری در رسانه هی مصر، موذن محمد یوسف، با رد ادعاهای مذکور، ابراز داشت که این اتهامات علیه وی بنا به دلایل سوء میباشد.

این موضوع یکی از مهمترین تیترهای سایتهای اجتماعی مصر گردید.
منبع: تی آر تی فارسی