بندر بن حجار وزیر حج سعودی در طی نشستی اعلان کرد در راستای  توسعه فاز سوم مطاف در سال آتی سهمیه حجاج خارجی 20 در صد و حجاج داخلی 50 درصد نسبت به حجاج امسال کاهش خواهد یافت. منبع: مفكرة الإسلام ترجمه و تلخیص: انوار وب

بندر بن حجار وزیر حج سعودی در طی نشستی اعلان کرد در راستای  توسعه فاز سوم مطاف

در سال آتی سهمیه حجاج خارجی 20 در صد و حجاج داخلی 50 درصد نسبت به حجاج امسال کاهش خواهد یافت.

منبع: مفكرة الإسلام

ترجمه و تلخیص: انوار وب