دبیر کل سابق سازمان ملل و نماینده بین المللی در سوریه از سمت خود استعفا داد.به گزارش رویترز و تلویزیون الجزیره، کوفی عنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه خواستار تمدید نشدن ماموریتش در این کشور شد. این شبکه همچنین از قول بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش داد […]

دبیر کل سابق سازمان ملل و نماینده بین المللی در سوریه از سمت خود استعفا داد.
به گزارش رویترز و تلویزیون الجزیره، کوفی عنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه خواستار تمدید نشدن ماموریتش در این کشور شد.

این شبکه همچنین از قول بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش داد کوفی عنان از نمایندگی سازمان ملل در سوریه استعفاء کرده است.