انواروب| بیست وششمین دوره مسابقات حفظ و تجوید قرآن کریم با شعار مکنون به زودی در مسجد جامع کویت برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری الانباء، دبیرخانه اوقاف کویت اعلام کرد: بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ و تجوید قرآن کریم با شعار «مکنون» با الهام از آیه ۷۷ تا ۷۸ سوره واقعه «إنه لقرآن […]

انواروب| بیست وششمین دوره مسابقات حفظ و تجوید قرآن کریم با شعار مکنون به زودی در مسجد جامع کویت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری الانباء، دبیرخانه اوقاف کویت اعلام کرد: بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ و تجوید قرآن کریم با شعار «مکنون» با الهام از آیه ۷۷ تا ۷۸ سوره واقعه «إنه لقرآن کریم (۷۷) فی کتاب مکنون(۷۸) لایمسه إلا المطهرون» در هفتم آبان ۱۴۰۲ مطابق با ۲۹ اکتبر ۱۴۰۲ در مسجد جامع کویت برگزار می شود.

این دبیرخانه اعلام کرد: هرساله تقاضا برای شرکت در این مسابقات افزیش می یابد. شرکت کنندگان در رده سنی متفاوت در رشته های مختلف حفظ و تجوید بایکدیگر رقابت می کنند.

 

مآرب الیعقوب، معاورن رئیس کمیته مقدماتی این مسابقات، گفت: مسابقه بزرگ کویت یکی از مسابقات شاخص و ویژه ای است که برای خدمت به قرآن کریم و توجه به آن و حفاظ و تشویق به تمسک به قرآن براساس حدیث پیامبر اکرم(ص)«خیرکم من تعلم القرآن و علمه»(صحیح البخاری- حدیث ۵۰۲۷) برگزار می شود.

الیعقوب گفت: مدیریت این مسابقه شعار «مکنون» را همزمان با حوادث قرآن سوزی ماه گذشته در سوئد انتخاب کرد.

وی ادامه داد: کویت هزاران نسخه قرآن کریم در پاسخ به اهانت قرآن در سوئد منتشر کرده است./ شبستان