شبکه الجزیره بامداد سه‌شنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که رژیم صهیونیستی با آزادی ۴۰۰ اسیر فلسطینی ازجمله تعدادی از آنهایی که احکام سنگین گرفته بودند، موافقت کرد. این منابع، که نام یا مقامشان فاش نشد، گفتند که آزادی این چهارصد اسیر فلسطینی در ازای آزادی ۴۰ اسیر صهیونیست از نوار غزه است./ […]

شبکه الجزیره بامداد سه‌شنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که رژیم صهیونیستی با آزادی ۴۰۰ اسیر فلسطینی ازجمله تعدادی از آنهایی که احکام سنگین گرفته بودند، موافقت کرد.

این منابع، که نام یا مقامشان فاش نشد، گفتند که آزادی این چهارصد اسیر فلسطینی در ازای آزادی ۴۰ اسیر صهیونیست از نوار غزه است./ اعتماد