اسباب بخشش گناهان که از رسول الله (صلی الله علیه و سلم) نقل و در حدیث بیان شده زیاد است که ما برخی را خدمت شما بیان می‌کنیم: ■ رسول الله (صلی الله علیه و سلم) می فرمایند: همه فرزندان آدم خطاکارند و بهترین گناهکاران توبه کنندگان اند.■ خداوند بندگان خود را به بهانه های […]

اسباب بخشش گناهان که از رسول الله (صلی الله علیه و سلم) نقل و در حدیث بیان شده زیاد است که ما برخی را خدمت شما بیان می‌کنیم:

■ رسول الله (صلی الله علیه و سلم) می فرمایند: همه فرزندان آدم خطاکارند و بهترین گناهکاران توبه کنندگان اند.
■ خداوند بندگان خود را به بهانه های مختلف می بخشاید.
بزرگترین آرزوی مومن این است که درحالی از دنیا برود که گناهانش بخشیده شود.
■■اسباب بخشش گناهان که از رسول الله (صلی الله علیه و سلم) نقل و در حدیث بیان شده زیاد است که ما برخی را خدمت شما بیان می‌کنیم:

● وضو گرفتن؛
پیامبر(صلی الله علیه و سلم) می فرمایند: کسی که خوب وضو می گیرد با شستن صورت گناهان چشم پاک می شود و با آخرین قطره آب، گناهان خارج می شود. با شستن دست و پا هم گناهان دست و پا بخشیده می‌شود.
پیامبر(صلی الله علیه و سلم) فرمودند: من در بین تمام انسانها، امت خود را در میدان محشر از اثر وضو در بدنشان می شناسم. صورت ، دست و پایشان بر اثر وضو نورانی می‌شود. بعد فرمودند: با کثرت وضو من را در شناسایی خود کمک کنید.
در قرآن هم بیان شده که روز قیامت برخی چهره ها که چهره مومنین باشد نورانی و چهره مشرکین بی نور و بی فروغ است.
بهتر است انسان در خانه وضو بگیرد تا در راه مسجد باوضو باشد و ثواب بیشتری ببرد.

● رفتن به مسجد؛
پیامبر می فرمایند: کسانی که بسیار به مسجد می روند را به نور کاملی در قیامت بشارت بده.

● انتظار نماز بعد از نماز باعث بخشش گناهان می‌شود؛ وقتی کسی انتظار نماز را می کشد فرشتگان برای آن شخص استغفار می کنند.

● اذان گفتن؛
پیامبر(صلی الله علیه و سلم) فرمودند: موذن ها در قیامت سرافرازند و مقام بلندی دارند. زیرا با هر بار اذان شیطان را فراری می دهند.
در حدیث دیگری فرمودند: کسی که هفت سال اذان گوید من برای او بهشت را ضمانت می کنم.
همچنین روایت شده که تمام اشیائی که صدای اذان موذن را می‌شنوند در قیامت برای او شهادت می‌دهند و طلب بخشش می کنند.
پیامبر(صلی الله علیه و سلم) در جایی دیگر فرمودند: اگر مردم قدر و منزلت اذان و صف اول نماز را می دانستند برای دریافتنش قرعه کشی می کردند.

● نماز خواندن در صف اول؛
پیامبر فرمودند: کسی که در صف اول نماز بخواند فرشتگان برای او طلب مغفرت می کنند.

● خواندن نماز؛
پیامبر(صلی الله علیه و سلم) فرمودند: نماز کلید بهشت است.
پیامبر در فصل پاییز شاخه درخت را تکان دادند و فرمودند: وقتی مومن وضو گرفته به مسجد می رود و نماز می خوانند گناهانش مانند برگان این درخت می ریزند.

● سجده زیاد؛
سجده نزدیک ترین حالت قرب بنده به الله است. و این هم با نماز زیاد میسر است.
شرف مرد به جود است و کرامت به سجود
هر که این هردو ندارد عدمش به ز وجود

● جود و بخشش
پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمودند: صدقه خشم خدا را خاموش می کند.
در جای دیگری فرمودند: از آتش جهنم حتی با بخشش تکه خرمایی خود را دور کنید.

● مشغول شدن به ذکر و عبادت بعد از نماز صبح تا نماز اشراق؛
حتی در روایت آمده است که این شخص مانند کسی است که از مادر متولد شده؛ پاک و بی گناه.
در روایت دیگر آمده که مثل حج مقبول ثواب می برد.
خوشا به حال کسانی که در تشکیل و اعتکاف مدتها این ثواب را در می یابند. البته به شرطی که شرایط و ادب مسجد را رعایت کنند.
کسی یک روز در مسجد اعتکاف کند سه خندق از دوزخ دور می شود و خوشا به حال کسی که ده روز پایان رمضان را در مسجد معتکف می شود.

● آمین گفتن بعد از خواندن فاتحه در نماز؛
در حدیث آمده که بعد از تلاوت فاتحه در نماز آمین بگوید، چون ملائکه آمین می گویند و هر که آمین او با آمین ملائکه همزمان شود، گناهانش بخشیده می شود.

● صد بار صبح و صد بار شب سبحان الله و بحمده گفتن باعث بخشش گناهان می شود.

● شرکت در نماز جمعه؛
پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمودند: هر که خوب وضو بگیرد و به نماز جمعه برود و حرف نزند و ساکت باشد گناهان هفته اش بخشیده می شود.

● صیام و قیام رمضان؛
پیامبر فرمودند: کسی که با ایمان و اعتقاد روزه گیرد و قیام شب بکند گناهانش بخشیده می شود.
البته قیام رمضان با عبادت و نه در تماشای سریالهای تلویزیونی
علاوه بر این ها شب قدر است که به اندازه هزار ماه ثواب دارد.

● روزه عرفه و عاشورا و تاسوعا…و شش روز شوال.

■ البته اینها همه اسباب بخشش گناه نیستند. برای بخشیده شدن گناهان راه های زیادی است که در حدیث و قرآن وارد شده است.