استاد دانشگاه تاتارستان تاکید کرد که امروز تقریبا همه روستاهای تاتارستان یک مسجد دارند و در کنار هر مسجد یک مدرسه ابلاغ کننده اسلام ساخته شده است. به گزارش خبرگزاری شبستان،رشاد صلاح الدین در نمایشگاه بین المللی قرآن تهران ابراز کرد: اسلام در دو سه سال اخیر با پیشرفت بالایی در تاتارستان روبرو بوده است […]

استاد دانشگاه تاتارستان تاکید کرد که امروز تقریبا همه روستاهای تاتارستان یک مسجد دارند و در کنار هر مسجد یک مدرسه ابلاغ کننده اسلام ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان،رشاد صلاح الدین در نمایشگاه بین المللی قرآن تهران ابراز کرد: اسلام در دو سه سال اخیر با پیشرفت بالایی در تاتارستان روبرو بوده است و هنرمندان تاتارستان اعم از خطاط ها نقاش ها و طراحان جمع شده اند و مساجد را طراحی می کنند.
رشاد صلاح الدین که از کودکی نقاشی را در خانواده آموخته است و خطاطی اسلامی را از سال 1993 آغاز کرده است تاکید کرد که امروز تقریبا همه روستاهای تاتارستان یک مسجد دارند و در کنار هر مسجد یک مدرسه ابلاغ کننده اسلام ساخته شده است.