انوار وب: طی همین چند روز گذشته سه راهب و کشیش از دولت های کنیا و فیلیپین و جنوب کارولینا بعد از گفتگو با  داعیان مرکز و با شناخت صحیح از اسلام ایمان آورند این سه راهب بعد از شنیدن جواب سوال هایی مبنی بر شناخت یک روش صحیح و سالم که ادیان دیگرنتوانستند بدان […]

انوار وب: طی همین چند روز گذشته سه راهب و کشیش از دولت های کنیا و فیلیپین و جنوب کارولینا بعد از گفتگو با  داعیان مرکز و با شناخت صحیح از اسلام ایمان آورند

این سه راهب بعد از شنیدن جواب سوال هایی مبنی بر شناخت یک روش صحیح و سالم که ادیان دیگرنتوانستند بدان ها جواب هابی قانع کننده ای ارائه نمایند اشتیاق خود را  ابراز داشته وبه نقل از مجله (سبق) انها بیان داشتند در صدد این هستند تا از استعداد و توانایی خود بعد از ایمان آوردن به یک دین صحیح در راه آن هزینه نمایند.

کشیش کارولینی که قبل از جمله دعوت گران بوده می گویئد: من از سال 2002 تا کنون در کلیسه بودم و بدان خدمت می کردم و تمام زندگی و دارائی ام را در این راه بخشیده ام و مشتاق این هستم تا تمام زندگی تم را متحول نمایم و خودم مستقل شوم و در راه بندگی به خدا و خدمت به خلق زندگی نمایم. ایا این امکان برای شما وجود دارد که من را در این زمینه یاری نموده و من از شرایط کنونی ام رهایی بخشید؟

تمام این خدمات از طریق شبکه های الکترونیکی  ( رکن الحوار) که در زمینه دعوت خدمت سانی می کنند صورت گرفته که از زمان تاسیس آن تاکنون 1400 روز می گذرد و به حمد خدا با تلاش شبانه روزی آنها  در طی این مدت 4400 نفر از 153 دولت مشرف به اسلام شده اند.

 مصدر: مفکرة الاسلام