انوار وب: یک سوم از اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به بهانه «امنیتی» از ملاقات با خانواده های خود محروم شده اند. به گزارش خبرگزاریها، باشگاه “اسیر فلسطینی” در گزارشی نوشت: رژیم اشغالگر محدودیت های ملاقات اسرا با خانواده هایشان را افزایش داده است و به بهانه امنیتی بیش از 30 درصد اسرا ممنوع […]

انوار وب: یک سوم از اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به بهانه «امنیتی» از ملاقات با خانواده های خود محروم شده اند.
به گزارش خبرگزاریها، باشگاه “اسیر فلسطینی” در گزارشی نوشت: رژیم اشغالگر محدودیت های ملاقات اسرا با خانواده هایشان را افزایش داده است و به بهانه امنیتی بیش از 30 درصد اسرا ممنوع الملاقات شده اند.
باشگاه اسیر فلسطینی، این اقدام را نقض آشکار توافقنامه چهارم ژنو عنوان کرده است.
علاوه بر ممنوع الملاقات بودن، جلوگیری از درمان اسرای بیمار از دیگر موارد مهم نقض حقوق اسرای فلسطینی است. از سال 1967 تاکنون 205 اسیر فلسطینی بر اثر بی توجهی عمدی پزشکی یا قتل عمد بعد از بازداشت بدون محاکمه جان خود را از دست داده اند.
تنها در سال جاری، دست کم 5 اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به دلیل جلوگیری از درمان و شکنجه جان خود را از دست داده اند.