نزدیک به یک میلیون مسلمان در اسپانیا برای ادای نماز تنها ۹ مسجد دارند، به همین دلیل به اجبار نماز جمعه خود را در خیابان ها و میدانهای برپا می کنند.
به گزارش اخبار جهان اسلام، روز جمعه برای میلیون ها مسلمان در اسپانیا روز برپایی نماز جماعت به شمار می آید و این درحالی است که برای جمعیت میلیونی مسلمانان، تعداد کم مساجد پاسخگوی ظرفیت مسلمانان نیست، به همین دلیل نماز جمعه خود را در میدان ها و خیابان ها ادا می کنند.
برهمین اساس، حدود یک میلیون مسلمان در اسپانیا زندگی می کنند و برای این تعداد مسلمانان تنها 9 مسجد و بیش از یکهزار نمازخانه وجود دارد.
به عنوان مثال در منطقه ی «سان روک» در شهر پادالونا اقلیت مسلمان پاکستانی ساکن اسپانیا زمین ورزشی را به عنوان مکانی برای ادای نماز در روزهای جمعه تغیر دادند، همچنانکه مسلمانان یکی از مناطق “الیکانتی” به علت فقدان مکانی برای ادای نماز مجبورند که نماز خود را در خیابان برپا کنند.
گفتنی است، مشکل کمبود یا فقدان مساجد باعث استقرار بیشتر مسلمانان در کاتولونیا و لیبانتی شده است، به طوری که تعداد زیادی از مسلمانان مهاجر در سالهای اخیر در این شهرها ساکن شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.