برسد به دست مسؤولان مربوطه! آقای «علیرضا کمیلی» یکی از فعّالان‌ شیعه و از اعضای برجسته تشکل «امّت‌ واحده» در کانال تلگرامی خود پیشنهادی جالب و ستودنی به مسؤولان کشور داده و گفته: با توجه به حسّاسیّت‌ و پرهیز اهل سنّت‌ در باب وام‌های اعطایی توأم با سود درصدی، پیشنهاد می‌شود به اهل سنّت‌ آسیب‌دیده […]

برسد به دست مسؤولان مربوطه!

آقای «علیرضا کمیلی» یکی از فعّالان‌ شیعه و از اعضای برجسته تشکل «امّت‌ واحده» در کانال تلگرامی خود پیشنهادی جالب و ستودنی به مسؤولان کشور داده و گفته: با توجه به حسّاسیّت‌ و پرهیز اهل سنّت‌ در باب وام‌های اعطایی توأم با سود درصدی، پیشنهاد می‌شود به اهل سنّت‌ آسیب‌دیده در زلزله اخیر استان کرمانشاه، وام بدون سود پرداخت شود.

این جوان فعال در کانال تلگرامی‌اش، «رب الناس» نوشته است:

? لزوم اعطای وام بدون سود به برخی زلزله زدگان

? طبق فقه بخش مهمی از اهل سنت، دریافت هر نوع وام دارای سود جایز نیست و برخی حتی دریافت کارمزد یا اجرت العمل را هم جایز نمی دانند که این مسأله در برخی بانک های کشور حل شده و مطابق فقه ایشان اعطای وام صورت می گیرد.

? از آنجا که برخی در مناطق زلزله زده کرمانشاه نیز چنین عقیده ای دارند نمی توانند وام اعطایی مسکن و شهرسازی برای ساخت خانه را دریافت کنند و توان مالی اکثریت هم طوری نیست که خودشان خانه را بسازند.

? لذا جا دارد که بانک های انصار و رسالت که تجربه تطابق با فقه ایشان را در مناطق دیگر دارند به این مناطق وارد شوند والا بخشی از مردم باید تا چند سال در کانکس زندگی کنند.

⭕️ برسد به دست مسؤولان مربوطه!