براساس برخی گزارش ها، سرتیپ مناف طلاس، از فرماندهان گارد ریاست جمهوری سوریه و از افراد نزدیک به بشار اسد، رئیس جمهوری، سوریه را ترک کرده و عازم پاریس است.به گزارش بی بی سی سرتیپ طلاس یکی از فرزندان مصطفی طلاس است که در دوران ریاست جمهوری حافظ اسد، پدر بشار اسد، سال ها سمت […]

براساس برخی گزارش ها، سرتیپ مناف طلاس، از فرماندهان گارد ریاست جمهوری سوریه و از افراد نزدیک به بشار اسد، رئیس جمهوری، سوریه را ترک کرده و عازم پاریس است.
به گزارش بی بی سی سرتیپ طلاس یکی از فرزندان مصطفی طلاس است که در دوران ریاست جمهوری حافظ اسد، پدر بشار اسد، سال ها سمت وزارت دفاع را برعهده داشت و از او به عنوان یکی از حامیان و دوستان نزدیک خانواده اسد نام برده شده است.
دلیل خروج مناف طلاس از سوریه مشخص نیست اما گفته می شود که وی با برخورد خشونت آمیز بشار اسد با حرکت اعتراضی مردم مخالف بوده است.
اکثر افراد نزدیک به خانواده اسد و کسانی که مواضع اصلی قدرت را در این کشور در دست دارند، از اقلیت علوی مذهب هستند، اما خانواده طلاس مانند اکثر مردم سوریه، سنی هستند.