یک کشور اسلامی با ۸۰۰ هزار مسجد توانسته است، در میان کشورهای عربی و اسلامی رتبه اول را از نظر تعداد مسلمان و تعداد مسجد کسب کند. به نقل از المصریون، درحالی که اندونزی یک کشور عربی نیست و زبان عربی نخستین زبان این کشور نیست، اما از نظر تعداد مسلمان و مساجد نسبت به […]

یک کشور اسلامی با ۸۰۰ هزار مسجد توانسته است، در میان کشورهای عربی و اسلامی رتبه اول را از نظر تعداد مسلمان و تعداد مسجد کسب کند.

به نقل از المصریون، درحالی که اندونزی یک کشور عربی نیست و زبان عربی نخستین زبان این کشور نیست، اما از نظر تعداد مسلمان و مساجد نسبت به سایر کشورها بیشترین است. به همین دلیل عنوان بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت را دار است.

در اندونزی ۲۴۲ میلیون نفر زندگی می کنند که از این تعداد ۲۰۹ میلیون نفر آنها مسلمان هستند، یعنی ۹۰ درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند، این کشور همچنین با ۸۰۰ هزار باب مسجد توانسته است تا در میان کشورهای اسلامی رتبه اول را کسب کند.

پس از اندونزی، هند با ۱۷۶ میلیون مسلمان و ۳۰۰ هزار مسجد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
پاکستان سومین رتبه را با ۱۸۵ میلیون مسلمان و ۱۲۰ هزار مسجد به دست آورده است.
در بنگلادش نیز تعداد مسلمانان ۱۳۴ میلیون نفر تخمین زده شده است که ۲۵۰ هزار باب مسجد در این کشور ساخته است.

اما جمعیت مسلمانان مصر به ۷۷ میلیون نفر می رسد و تعداد مساجد این کشور ۱۰۸ هزار باب است.
در ترکیه نیز تعداد مسلمانان این کشور ۷۱ میلیون و تعداد مساجد آن ۸۲ هزار باب مسجد برآورد شده است.
جمعیت مسلمانان در عربستان نیز به ۳۰ میلیون نفر و تعداد مساجد آن به ۹۴ هزار باب می رسد.
در مراکش نیز ۳۲ میلیون مسلمان سکونت دارند، اما در این کشور ۴۱ هزار مسجد احداث شده است.

منبع: شبستان