به گزارش شبستان به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی ادامه بحث آزادی حجاب در اماکن عمومی در ترکیه ، حامیان حفظ حجاب ، دادخواستی برای مقابله با ممنوعیت حجاب با جمع آوری 12 میلیون امضاء از شهروندان ترکیه تنظیم کردند.ممنوعیت پوشش حجاب و کاهش نمود اسلام در ترکیه یکی از راههای موثر برای عضویت […]

به گزارش شبستان به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی ادامه بحث آزادی حجاب در اماکن عمومی در ترکیه ، حامیان حفظ حجاب ، دادخواستی برای مقابله با ممنوعیت حجاب با جمع آوری 12 میلیون امضاء از شهروندان ترکیه تنظیم کردند.
ممنوعیت پوشش حجاب و کاهش نمود اسلام در ترکیه یکی از راههای موثر برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است.
از همین رو در تاریخ 10 ژانویه یک کمپین ملی برای مبارزه با ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی آغاز به کار کرد و هم زمان تظاهرات بیشماری در کشور برنامه ریزی شد که طی آن به نفع آزادی حجاب 12 میلیون امضاء جمع آوری شده است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در این باره پوشش حجاب را در مدارس کشور آزاد کرده است.
بنابراین گزارش، ترکیه با 80 میلیون جمعیت دارای 93 هزار مسجد در سراسر کشور است.