انواروب: حضرت عمر ـ رضی الله عنه ـ در عهد خلافت خود برای رفاه و آسایش ملت و نظم و ترتیب امور کشوری دست به اقدامات نوینی زد که مورخین آنها را اوّلیّات عمر ـ رضی الله عنه ـ نامیده اند.       از جمله کارهایی که توسط ایشان انجام گرفت:     ۱- […]

انواروب: حضرت عمر ـ رضی الله عنه ـ در عهد خلافت خود برای رفاه و آسایش ملت و نظم و ترتیب امور کشوری دست به اقدامات نوینی زد که مورخین آنها را اوّلیّات عمر ـ رضی الله عنه ـ نامیده اند.

 

 

 

از جمله کارهایی که توسط ایشان انجام گرفت:

 

 

۱- تاسیس بیت المال و خزانه دولتی

۲- تشکیل دادگستری ها و و نصب قضات

۳- نظم و ترتیب لشکر و بنای دفاتر ارتشی

۴- بنیاد تاریخ اسلامی بر مبنای سال هجرت

۵- مردم شماری (سرشماری)

۶- کندن نهر و جوی ها و تامین آب

۷- تاسیس زندان برای مجرمان و شلاق زدن مجرمین

۸- ترویج زراعت و کشاورزی

۹- آباد کردن شهرها

۱۰- اهتمام به خواندن نماز تراویح با جماعت

۱۱- نصب چراغ در مساجد و تعیین حقوق برای موذن و امام جماعت

۱۲- اجراء روزنامه، برای این کار چندین روزنامه نگار را برای نوشتن اخبار روز مامور کرد

۱۳- گشت شب در بازار و کوچه ها و دریافت حال مردم

۱۴- برقراری اداره پلیس برای حفاظت مردم

۱۵- ایجاد استان در تقسیمات کشوری و تعیین استاندار

۱۶- تاسیس مجلس شورا که در امور مملکتی با آنان مشوره می نمود

۱۷- خرج دادن به بیوه ها و یتیمان

۱۸- بناء مهمانسرا و پاسگاه از مکه معظمه تا مدینه منوره برای سهولت مسافران

۱۹- تاسیس مدارس و تعیین حقوق برای معلمین و مدرسین

۲۰- خرج دادن به مسیحیان و یهودیان بینوا

۲۱- تکمیل ترتیب و تدوین قرآن که از زمان ابوبکر صدیق ـ رضی الله عنه ـ به مشوره حضرت عمر شروع شده بود

۲۲- قانون حیثیت سه طلاق به طلاق بائن

۲۳- تعین حکم سی شلاق برای مشروب خوار

۲۴- تعیین زکات برای اسبهای تجارت

۲۵- اجماع امت در نماز جنازه بر چهار تکبیر

۲۶- رایج کردن طریقه سخنرانی دعوت و تبلیغ،اولین سخنرانی و وعظ را (تمیم داری) به دستور حضرت عمر رضی الله عنه ایراد کرد و در اسلام اولین وعظ و سخنرانی بود

۲۷- تکمیل اصول قیاس،قانونیت مسئله “عول در فرایض”

۲۸- تعیین سزای تعزیری برای ذم یا هجو و آوردن نام زنان در اشعار

۲۹- اجرای نظام وزن و پیمانه

۳۰- اجرای طریقه وقف و تاسیس اداره اوقاف

 

 

 

برگرفته ازکتاب: “الفاروق الاعظم” چاپ سال ۱۳۵۶

تالیف:مولانا سید عبدالصمد ساداتی

 

منبع:کانال تلگرامی  مولانا ساداتی