محمد بن سيرين الأنصاري، ايشان مولى(غلام آزاد شده) حضرت أنس بن مالك، خادم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بود، پدرش سيرين در محل عين التمر توسط حضرت خالد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ اسير شده بود. انس بن سيرين، برادر محمدبن سيرين مي گويد: برادرم محمد ، […]

 

 

 

محمد بن سيرين الأنصاري، ايشان مولى(غلام آزاد شده) حضرت أنس بن مالك، خادم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بود، پدرش سيرين در محل عين التمر توسط حضرت خالد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ اسير شده بود.

انس بن سيرين، برادر محمدبن سيرين مي گويد: برادرم محمد ، هنوز دو سال از خلافت حضرت عمر ـ رضي الله عنه ـ باقي بود كه به دنيا آمد. برخي تولدش را در زمان خلافت حضرت عثمان ـ رضي الله عنه ـ  ميدانند.كه ظاهرا همين قول صحيح تر است.

پیشه او بزازی بود و از تابعین مشهور است. تابعین افرادی هستند که پیامبر اسلام ـ صلي الله عليه و سلم ـ را ندیده ولی با اصحاب ـ رضي الله عنهم ـ معاشرت داشته‌اند.

به گفته حافظ ابن حجر، شيوخ و اساتيد ابن سيرين عبارتند از: أنس بن مالك ،زيد بن ثابت ، حسن بن علي بن أبي طالب ، جندب بن عبد الله البجلي ، حذيفة بن اليمان ، رافع بن خديج ، سليمان بن عامر ، سمرة بن جندب ، ابن عمر ، ابن عباس ، عثمان بن أبي العاص ، عمران بن حصين ، كعب بن عجرة و…(رحمهم الله تعالي)

همچنين ابن حجر، افراد زير را از شاگردان ابن سيرين برشمرده است: شعبي ، ثابت البناني ، خالد الحذاء ، داود بن أبي هند ، ابن عون ، يونس بن عبيد ، جرير بن حازم ، أيوب السختياني ، أشعث بن عبد الملك ، حبيب بن الشهيد ، عاصم الأحول ، عوف الأعرابي ، قتادة ، سليمان التيمي و…

ابن سیرین پس از طی مقدمات علوم، به سفر روی آورد و در شهرهای مختلف همچون مکه، کوفه و همچنین در تیسفون به گردآوری حدیث پرداخت. وی همچنین درمدت چهار سال اقامتش در دمشق به بازرگانی اشتغال داشت. او در میان رجالیون از افراد ثقه‌است.

ابن جرير طبري مي گويد: كان ابن سيرين فقيهاً عالماً ورعاً أديباً كثير الحديث، شهد له أهل العلم والفضل بذلك، وهو حجة.

وي از بزرگان تابعين بوده و در تقوي و ديانت زبانزد بود . خداوند به او علم تعبير خواب آموخته بود.

ابن سيرين انساني بشاش و خنده رو بود، معروف است كه همراهانش مي گفتند: كنا نسمع بكاءه بالليل، وضحكه بالنهار. ما در شب گريه و در روز خنده ابن سيرين را مي شنيديم. وي عادت داشت كه روزه داوودي بگيرد(يك روز روزه و يك روز افطار)

ذهبي مي گويد: محمدبن سيرين صد روز بعد از وفات حسن بصري در سال 110 وفات نمود. وفات وي در 9 شوال سال 110 بوده است.

اما در مورد كتاب (تعبير خواب ابن سيرين) بايد گفت: گرچه ابن سيرين مهارت خاصي در تعبير خواب داشته است، اما كتاب مذكور از ابن سيرين نيست. چه آنكه وي هيچ كتابي تأليف نكرده است. اما كتاب مذكور ترجمه كتاب« البشارة و النذارة في تفسير الأحلام » از عالم فقيه، عبد الملك بن محمد الخركوشي النيسابوري ، معروف به « أبي سعد الواعظ» كه به سال 407 وفات نموده است.