تاریخ‌سازان مسلمان (قسمت پنجم) / حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه 22 سپتامبر 2022

تاریخ‌سازان مسلمان (قسمت پنجم) / حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه

این آخرین تلاش سلمان برای پیروزی اسلام نبود، او آنقدر در این راه جان نثاری کرد که پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ مدال افتخار : «سلمان از اهل بیت ماست» را بر گردنش آویخت.

تاریخ سازان مسلمان Archives - انواروب
تاریخ‌سازان مسلمان / چهره‌های تاثیرگذار تاریخ اسلام (مقدمه) 22 سپتامبر 2022

تاریخ‌سازان مسلمان / چهره‌های تاثیرگذار تاریخ اسلام (مقدمه)

اسلام در تاریخ ۱۴۰۰ ساله‌ی خود تاریخ‌سازان و قهرمانانی واقعی در دامنش پرورش داده است که ما را از شناخت پهلوانان افسانه‌ای و دروغین بی‌نیاز می‌کند. اما متأسفانه دیگران با کار رسانه‌ای دقیق و حساب شده، ذهن و فکر ما را به سوی چیزی که خودشان می‌خواهند سوق می‌دهند و راهنمایی می‌کنند.