دسته: شخصیت ها

پیامبرِ مهربان

دوست عزیز! با خدا ارتباط برقرار کن. اگر با خدا باشی قلبت را مهربان می‌کند. اطرافیانت را دوست بدار، وقتی تو آنان را دوست داشتی، آنان هم تو را دوست…