دسته: قرآن و حدیث

نقشه راه مسلمان

غیر از عبادت چیز دیگری نمی‌تواند تمام ابعاد زندگی مسلمان را پوشش دهد. پس مسلمان باید به نحوی زندگی کند که عبادت در تمام مراحل زندگی وی محقق شود. «قُلْ…

چرا باید قرآن بخوانیم؟

بسیاری از مسلمانان قرآن را فقط برای دست‌‌یابی به اجر و ثواب اخروی تلاوت می‌کنند، اما از منافع بی‌شمار آن بی‌خبراند. در حالی که قرآن شاه‌راه حیات و زندگی است…