دسته: گزارش

حوادث تاریخ اسلامی در رمضان(۲)

      ۱۱رمضانشهادت سعید بن جبیر:در ۱۱ رمضان ۹۵هـ برابر با ۷۱۴م سعید بن جبیر بدست حجاج بن یوسف ثقفی به شهادت رسید. وفات چنگیز خان:در۱۱ رمضان ۶۲۴هـ برابر…