پنج شنبه, 30 دی 1400
شناسه خبر:405

طريقة نماز خواندن زن در اماكن عمومي

  • انداز قلم

سؤال: آيا زن به‌خاطر حفظ حجاب، در اماكن عمومي يا در حضور نامحرم مي‌تواند نمازش را نشسته يا با اشاره ادا نمايد؟

 

جواب: در حالت مذكور، براي زن جائز نيست كه نمازش را به‌صورت نشسته و با اشاره بخواند، چون قيام در نماز براي مرد و زن فرض است و با ترك فرض، نماز باطل مي‌شود. مگر در حالت عذر و اين عذر محسوب نمي‌‌شود، لذا در اين حالت زن بايد چادر بپوشد و با حجاب ايستاده نمازش را بخواند.*

 

*الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، ص125،دارالفكر.


تازه‌های انوار‌تی‌وی