اتحادیه علمای جهان اسلام Archives - انواروب
اتحادیه عالمان دینی مسلمان جهان مصر را محکوم ساخت 24 آوریل 2014

اتحادیه عالمان دینی مسلمان جهان مصر را محکوم ساخت

انوار وب: اتحادیه عالمان دینی مسلمان جهان ضمن محکوم ساختن بازداشتهای کیفی در تمامی اقشار جامعه در مصر، خواستار آزادی بازداشت شدگان گردید.