ارزش های دینی Archives - انواروب
تاثير ارز ش هاي معنوي در سلامت روان؛  چقدر بر سر باورهاي مذهبي و معنوي توافق داريم؟ 08 ژانویه 2015

تاثير ارز ش هاي معنوي در سلامت روان؛ چقدر بر سر باورهاي مذهبي و معنوي توافق داريم؟

سال ها پيش وقتي صحبت از هوش به ميان مي‌آمد نخستين گزينه اي كه به ذهن مي رسيد IQ يا هوش عقلاني بود؛ اما امروزه هوش هيجاني و هوش معنوي هم مورد توجه قرار گرفته است.