اعتصاب غذا فلسطینیان Archives - انواروب
پنجمین روزاعتصاب غذای اسرای فلسطینی 29 آوریل 2014

پنجمین روزاعتصاب غذای اسرای فلسطینی

انوار وب: رژیم صهیونیستی به اقدامات خود علیه اسرایی که در اعتراض به بازداشت ادرای خود اعتصاب غذا کرده اند ادامه میدهدوتمام تلاش خود را برای توقف اعتصاب 180اسیر فلسطینی بکار بسته است.