اقتصاد ایرلند. Archives - انواروب
اسلام، دومین دین بزرگ ایرلند تا ۳۰ سال آینده 23 فوریه 2014

اسلام، دومین دین بزرگ ایرلند تا ۳۰ سال آینده

انوار وب: پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ شمار مسلمانان ایرلند به ۱۰۰ هزار نفر برسد.با توجه به شرایط افزایش رشد جمعیت اسلامی و مهاجرت مسلمانان به ایرلند انتظار می رود که اسلام تبدیل به دومین دین بزرگ در این کشور شود.