اقوام ایرانی Archives - انواروب
روند اسلام‌پذیری ایرانیان از آغاز تا فراگیری آن در ایران 12 اکتبر 2022

روند اسلام‌پذیری ایرانیان از آغاز تا فراگیری آن در ایران

دکتر زرین‌کوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نویسد: «این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود، زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بی‌سرانجامی در همۀ کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش و امنیت مردم را عرضۀ خطر می‌کرد و کژخویی و سست‌رایی موبدان اختلاف دینی را می‌افزود. وحدت دینی درین روزگار تنزلی تمام یافته بود و از فسادی که در اخلاق موبدان بود، هوشمندان قوم از آیین زرتشت سرخورده بودند و آیین تازه می‌جستند که جنبۀ اخلاقی و روحانی آن از دین زرتشت قوی‌تر باشد. مردم که از جور فرمانروایان و فساد روحانیان به‌ستوه بودند، آیین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و ازاین‌رو بسا که به پیشواز آن می‌شتافتند.»

تهديد يا فرصت؟  نگرش جنبش دانشجويي به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي 21 آوریل 2014

تهديد يا فرصت؟ نگرش جنبش دانشجويي به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي

انوار وب: دبير تشکيلات انجمن اسلامي دانشکده علوم انساني دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه”هيچ‌يک از اقوام موجود در کشور تهديد به حساب نمي‌آيند”، اظهار کرد: نوع برخورد دولت با اقليت‌هاي کشور، گاه آنها را به حرکات تند سوق مي‌دهد.مهدي نجفي‌خواه با اشاره به تنوع و تکثر اقليت‌هاي قومي و مذهبي در ايران، تاکيد کرد: […]