اقوام و فرهنگا ها Archives - انواروب
تهديد يا فرصت؟  نگرش جنبش دانشجويي به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي 21 آوریل 2014

تهديد يا فرصت؟ نگرش جنبش دانشجويي به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي

انوار وب: دبير تشکيلات انجمن اسلامي دانشکده علوم انساني دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه”هيچ‌يک از اقوام موجود در کشور تهديد به حساب نمي‌آيند”، اظهار کرد: نوع برخورد دولت با اقليت‌هاي کشور، گاه آنها را به حرکات تند سوق مي‌دهد.مهدي نجفي‌خواه با اشاره به تنوع و تکثر اقليت‌هاي قومي و مذهبي در ايران، تاکيد کرد: […]