اقوام یهودی Archives - انواروب
فلسطین متعلق به یهودیها نیست 07 آوریل 2014

فلسطین متعلق به یهودیها نیست

انوار وب: ما نباید اشتباه کنیم،این زمین به نام مردم اسرائیل ثبت نشده است و مردم یهودی هیچ ادعای قانونی نسبت به این سرزمین که متعلق به دیگران است ندارند.