امام جماعت زن Archives - انواروب
فعالیت بانوان به عنوان ائمه جماعت در چین 09 مارس 2014

فعالیت بانوان به عنوان ائمه جماعت در چین

انوار وب: مشاهده یک بانو در کسوت امامت نمازهای جماعت بانوان در مساجد استان «هنان» چین امری عادی محسوب می‌‌شود.شویی جینگجون، پژوهشگر چینی که خود از مسلمانان نژاد هویی چین است، می‌گوید: ائمه جماعت زن در چین در قرن هجدهم در پاسخ به نیازهای بانوان مسلمان برای یادگیری علوم دینی شروع به فعالیت کردند.