انحرافات جنسی Archives - انواروب
موجبات انحراف جنسی 12 آوریل 2014

موجبات انحراف جنسی

      انگیزه ها و علت های انحراف جنسی برای دختران جوان بسیارند که ما به اختصار مواردی از آنها را ذکر می نماییم.نگاه به نامحرم:نگاه کرون دختر به بدن نامحرم، که حرام هم هست.