انوار وب: اطلاعات جدید منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد که اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ در ۲۰ ایالت این کشور است. Archives - انواروب
اسلام؛ دومین دین بزرگ در ۲۰ ایالت آمریکا 08 ژوئن 2014

اسلام؛ دومین دین بزرگ در ۲۰ ایالت آمریکا

انوار وب: اطلاعات جدید منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می‌دهد که اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ در ۲۰ ایالت این کشور است.