انوار وب: جمعی از علما، اندیشمندان و دانشگاهیان جهان از اینترپل (پلیس بین‌الملل) خواستند فورا نام یوسف قرضاوی را از لیست افراد تحت پیگرد خود خارج کند. Archives - انواروب
300 متفکر جهان از اینترپل خواستند نام قرضاوی را از لیست مظنونان خود حذف کند 16 دسامبر 2014

300 متفکر جهان از اینترپل خواستند نام قرضاوی را از لیست مظنونان خود حذف کند

انوار وب: جمعی از علما، اندیشمندان و دانشگاهیان جهان از اینترپل (پلیس بین‌الملل) خواستند فورا نام یوسف قرضاوی را از لیست افراد تحت پیگرد خود خارج کند.