انوار وب: جنبش حماس با رد طرح سازمان ملل براي بازسازي غزه آن را ناکارآمد خواند. Archives - انواروب
مخالفت حماس با طرح سازمان ملل براي بازسازي غزه 05 نوامبر 2014

مخالفت حماس با طرح سازمان ملل براي بازسازي غزه

انوار وب: جنبش حماس با رد طرح سازمان ملل براي بازسازي غزه آن را ناکارآمد خواند.