انوار وب: دادگاه جرایم جنگی بنگلادش امروز (چهارشنبه) رهبر حزب جماعت اسلامی را به اتهام مشارکت در جرایم علیه بشریت به مرگ محکوم کرد. Archives - انواروب
رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش به مرگ محکوم شد 29 اکتبر 2014

رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش به مرگ محکوم شد

انوار وب: دادگاه جرایم جنگی بنگلادش امروز (چهارشنبه) رهبر حزب جماعت اسلامی را به اتهام مشارکت در جرایم علیه بشریت به مرگ محکوم کرد.