انوار وب: قاضی آمریکایی به خوراندن غذا به طور اجباری به کسانی که دست به اعتصاب غذا زده اند اجازه دادزندان گوانتاناموی ایالات متحده آمریکا بار دیگر مطرح شد. Archives - انواروب
رفتار غیر انسانی با محکومین زندان گوانتانامو 25 مه 2014

رفتار غیر انسانی با محکومین زندان گوانتانامو

انوار وب:  قاضی آمریکایی به خوراندن غذا به طور اجباری به کسانی که دست به اعتصاب غذا زده اند اجازه دادزندان گوانتاناموی ایالات متحده آمریکا بار دیگر مطرح شد.