انوار وب: مردم شهر «آکلند» نیوزیلند روز جمعه ۲۸ آذر، گردهم آمدند تا حمایت خود را از بانوان مسلمان با میزبانی برنامه‌ای با موضوع حجاب، اعلام کنند. Archives - انواروب
برگزاری گردهمایی حمایت از حجاب در نیوزیلند 20 دسامبر 2014

برگزاری گردهمایی حمایت از حجاب در نیوزیلند

انوار وب: مردم شهر «آکلند» نیوزیلند  روز جمعه ۲۸ آذر، گردهم آمدند تا حمایت خود را از بانوان مسلمان با میزبانی برنامه‌ای با موضوع حجاب، اعلام کنند.