انوار وب: وقوع چهار انفجار در منطقه ترکستان شرقی که اویغورهای مسلمان در آن ساکن هستند حداقل 50 کشته بر جای گذاشت. Archives - انواروب
مسلمانان اویغور یک بار دیگر قربانی نژادپرستی در چین شدند 28 سپتامبر 2014

مسلمانان اویغور یک بار دیگر قربانی نژادپرستی در چین شدند

انوار وب: وقوع چهار انفجار در منطقه ترکستان شرقی که اویغورهای مسلمان در آن ساکن هستند حداقل 50 کشته بر جای گذاشت.