انوار وب: یک دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم، ۷ تا ۱۰ شهریورماه در شهر «دیترویت» در ایالت میشیگان آمریکا برگزار می‌شود. Archives - انواروب
مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم در آمریکا برگزار می‌شود 09 ژوئن 2014

مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم در آمریکا برگزار می‌شود

انوار وب: یک دوره مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن کریم، ۷ تا ۱۰ شهریورماه در شهر «دیترویت» در ایالت میشیگان آمریکا برگزار می‌شود.