انوار وب: یک وبسایت محلی متعلق به حزب کمونیست چین اعلام كرد كه این انفجارها حداقل در سه محل در منطقه «لوناتی» رخ داد. Archives - انواروب
وقوع انفجار در ایالت مسلمان‌نشین «سین‌كیانگ» 23 سپتامبر 2014

وقوع انفجار در ایالت مسلمان‌نشین «سین‌كیانگ»

انوار وب: یک وبسایت محلی متعلق به حزب کمونیست چین اعلام كرد كه این انفجارها حداقل در سه محل در منطقه «لوناتی» رخ داد.