بان کی مون Archives - انواروب
نمایندۀ خاص سازمان ملل برای سوریه انتخاب شد 12 جولای 2014

نمایندۀ خاص سازمان ملل برای سوریه انتخاب شد

انوار وب: بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، روز پنجشنبه انتخاب ستفان دمیستورا، دیپلمات ایتالیایی -سوئدی را به عنوان نماینده خاص جدید خود در سوریه تایید کرد.