تجزیه اوکراین Archives - انواروب
آيا شبه‌جزيره کريمه بخشي از جهان اسلام است؟ 01 مه 2014

آيا شبه‌جزيره کريمه بخشي از جهان اسلام است؟

مرکز شبه‌جزيره کريمه، «سيمفروپل» نام دارد يا «آق‌مسجد»؟ شبه‌جزيره کريمه بخشي از جهان اسلام است يا سرزمين روس‌ها؟ اين‌ها چيزهايي است که در اين چند روزه کم‌تر به آن پرداخته مي‌شود و يا به عبارتي هيچ توجهي به آن نمي‌شود، چرا که اکثر مردم شناختي از اين شبه‌جزيره استراتژيک نداشته‌اند.