تلاش صحابه در راه دین Archives - انواروب
تلاش صحابه – رضوان الله عليهم- در راستای خدمت به سنت (7) 07 مارس 2017

تلاش صحابه – رضوان الله عليهم- در راستای خدمت به سنت (7)

صحابه بزرگوار با پی بردن به منزلت سنت پاک پیامبر – صلى الله عليه وسلم – و اهمیت آن از منظر دین، تمام تلاش و توان خود را در زمینه فهم و حفاظت وابلاغ آن از بکار بستند؛ که هفتمین مورد از موارد تلاش آنها نکته زیر می باشد.   هفتم: سفر برای کسب حدیثصحابه – […]