تهران با اعزام 11هزار 504 زائر بیشترین آمار اعزام‌ها در حج امسال را داشته است که 18 درصد از آمار کل حجاج را شامل می‌شود. Archives - انواروب
زائرخيزترين استان ايران در حج امسال 22 سپتامبر 2014

زائرخيزترين استان ايران در حج امسال

تهران با اعزام 11هزار 504 زائر بیشترین آمار اعزام‌ها در حج امسال را داشته است که 18 درصد از آمار کل حجاج را شامل می‌شود.