تور برزیل Archives - انواروب
۱۰۲بازیکن مسلمان در جام جهانی برزیل 08 ژوئن 2014

۱۰۲بازیکن مسلمان در جام جهانی برزیل

انواروب:  تعداد بازیکنان مسلمان شرکت کننده در مسابقات جام جهانی برزیل ۱۰۲ نفر از مجموع ۷۳۶ بازیکن هستند که در ۱۲ تیم از ۳۲ تیم بازی می کنند.