توزیع غذای فاسد بر بدن Archives - انواروب
توزیع مواد غذایی فاسد بین اسرای فلسطینی 10 آوریل 2014

توزیع مواد غذایی فاسد بین اسرای فلسطینی

انوار وب: فلسطینیان دربند در اسارتگاه شطه خبر داده اند که مقامات این شکنجه گاه صهیونیستی نان کپک زده، سبزی گندیده، گوشت فاسد و متعفن ومواد غذایی غیر قابل استفاده در اختیار اسرا قرار میدهند.