جابر نصار Archives - انواروب
نشان دادن علامت میدان رابعه جرم است 21 سپتامبر 2014

نشان دادن علامت میدان رابعه جرم است

انوار وب: دکتر جابر نصار رئیس دانشکده حقوق قاهره گفت: نشان دادن شعار میدان رابعه در صحن دانشکده جرم بوده و هر دانشجویی که چنین کاری بکند، محاکمه خواهد شد.