جایگاه تربیتی نصیحت Archives - انواروب
آیا می دانید چقدرنیازمند یادآوری و تذکر هستیم؟ 21 جولای 2014

آیا می دانید چقدرنیازمند یادآوری و تذکر هستیم؟

تذکر و یاد آوری ما را از خواب غفلت بیدار می کند،همه احتیاج به نصیحت یا سخنی داریم تا که پرده ها را پاره کرده و کنار بزند تا حدی که در دل و درونمان رخنه کند .