جمعیت مسلمانان Archives - انواروب
مدیرعامل مرکز تجارت سازمان همکاری اسلامی: جمعیت غالب بسیاری از کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۵۰ مسلمان خواهد بود 15 سپتامبر 2014

مدیرعامل مرکز تجارت سازمان همکاری اسلامی: جمعیت غالب بسیاری از کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۵۰ مسلمان خواهد بود

انوار وب: مدیرعامل مرکز تجارت بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی گفت: بعضی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ مسلمانان اکثریت جمعیت بسیاری از کشورهای اروپایی را تشکیل خواهند داد.

اسلام تا ۲۰۳۰ جهانی خواهد شد 10 مارس 2014

اسلام تا ۲۰۳۰ جهانی خواهد شد

انوار وب: تازه ترین نظرسنجی موسسه تحقیقاتی «پیو»نشان می دهد که اسلام در اروپا سالیانه حدود ۲.۹ درصد افزایش پیدا می کند و این سریع تر از افزایش جمعیت کل جهان است که ۲.۳ درصد در سال برآورد شده است.بر این اساس انتظار می رود که جمعیت مسلمان جهان تا 20 سال آینده حدود 35 […]