حدیث غار Archives - انواروب
تو چهارمین نفر باش! 08 ژانویه 2015

تو چهارمین نفر باش!

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي گويد: از رسول الله (ص)  شنيدم كه فرمود: «سه نفر از امتهاي گذشته، براه افتادند و شب را در غاري، بيتوته نمودند. ناگهان، سنگ بزرگي از قلة كوه، سرازير شد و دهانة غار را كاملاً مسدود نمود.