حقوق بشر دراسترالیا Archives - انواروب
اولین موزه اسلامی در «ملبورن» افتتاح شد 05 مارس 2014

اولین موزه اسلامی در «ملبورن» افتتاح شد

انوار وب: اولین موزه اسلامی استرالیا با تلفیق میراث اسلامی و فرهنگ استرالیایی،درهای خود را به روی عموم باز کرد تا فرهنگ اسلامی را به نمایش بگذارد و چهره واقعی اسلام را معرفی کند.اولین موزه اسلامی استرالیا با تلفیق میراث اسلامی و فرهنگ استرالیایی، درهای خود را به روی عموم باز کرد تا فرهنگ اسلامی […]